Pod pojęciem Ubezpieczenia pojazdu kryje się szeroki wachlarz ubezpieczeń:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy samochodów w Polsce. Obejmuje szkody związane z udziałem samochodu w ruchu drogowym, których następstwem jest uszkodzenie mienia lub utrata zdrowia przez osoby poszkodowane w wypadku.

Umowa ubezpieczenia OC podpisywana jest na okres 12 miesięcy i należy ją zawrzeć najpóźniej w dniu rejestracji samochodu lub w dniu wygaśnięcia poprzedniej umowy OC.

Wysokość składki uzależniona jest od kilku kryteriów: wiek kierowcy i jego doświadczenie w prowadzeniu samochodu, ilość dotychczasowych szkód, parametrów pojazdu (rok produkcji, marka, model, pojemność, moc, ilość miejsc, przebieg, rodzaj wykorzystania itp.).

Warunki ubezpieczenia OC, sposoby zawarcia umowy oraz sumy gwarancyjne reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Podsumowując, każde ubezpieczenie OC posiada identyczny zakres ochrony, a ceny polis OC mogą różnić się nawet o kilkaset złotych. Dlatego aby nie przepłacać warto porównać wszystkie dostępne oferty różnych towarzystw.

Ubezpieczeniem autocasco (AC) objęte są uszkodzenia pojazdu, jego zniszczenie lub utrata wskutek wszelkich zdarzeń, zarówno powstałych z winy kierowcy pojazdu, jak również takich, na które nie ma on wpływu, np. kradzież, działanie żywiołów, wandalizm. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki powstałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium pozostałych państw Europejskich.

Przy wyborze ubezpieczenia AC trzeba zwrócić uwagę na kilka rzeczy, a mianowicie: na to czy jest wykupiona amortyzacja, czy jest zniesiony udział własny, na zakres ubezpieczenia, na to czego nie obejmuje i na wartość pojazdu, czy została przyjęta zgodnie ze stanem faktycznym. To są oczywiście tylko niektóre z wytycznych, dlatego warto skorzystać z fachowej pomocy doświadczonych doradców, którzy w przejrzysty sposób pomogą dobrać odpowiednie ubezpieczenie spełniające oczekiwania klienta.

Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW Komunikacyjnego) jest życie oraz zdrowie zarówno kierowcy, jak i wszystkich pasażerów w sytuacjach związanych z użytkowaniem samochodu podczas:

  • wsiadania  lub wysiadania z pojazdu,
  • załadunku lub rozładunku,
  • zatrzymania lub postoju pojazdu,

Zaletą ubezpieczenia jest niska składka i szeroki zakres ochrony udzielanej pasażerom oraz kierowcy pojazdu, nawet jeśli jest on sprawcą zdarzenia.

Ubezpieczenie NNW zawierane jest na okres 12 miesięcy i obejmuje terytorium Polski oraz w większości przypadków innych krajów Europy.

Ubezpieczenie Assistance gwarantuje pomoc kierowcy i pasażerom w czasie podróży w razie awarii samochodu, wypadku lub kradzieży.

Ubezpieczenie Assistance może występować w kilku wariantach w zależności od Towarzystwa, z którym podpisaliśmy umowę, może różnić się swoim zakresem i obejmować:

  • dostarczenie paliwa lub części zamiennych
  • naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia,
  • holowanie pojazdu do warsztatu lub miejsca zamieszkania,
  • wynajem pojazdu zastępczego,
  • otwarcie pojazdu w przypadku zatrzaśnięcia lub zagubienia kluczyków,
  • organizację i pokrycie kosztów zakwaterowania oraz kosztów powrotu do domu
  • pomoc medyczną dla kierowcy i pasażerów.

W ramach ubezpieczenia szyb ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty ich wymiany lub naprawy. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie szyby w pojeździe. Naprawa zostanie wykonana we współpracy z serwisem szyb samochodowych.

Ubezpieczenie szyb można dokupić tylko przy jednoczesnym zawieraniu ubezpieczenia OC lub AC

OC + AC + NNW + ASS + SZYBY = kompleksowa ochrona twojego auta.