Ubezpieczenie turystyczne pozwala objąć ochroną zarówno podróż zagraniczną, jak i krajową.

W zależności od celu naszego wyjazdu oraz zaplanowanych atrakcji, możemy wykupić dodatkową ochronę m.in.:

  • ubezpieczenie kosztów leczenia,
  • Assistance, zapewniające np. transport ubezpieczonego do kraju
  • ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,
  • ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, dzięki któremu ubezpieczyciel pokryje szkody wyrządzone innym osobom,
  • bagaż podróżny,
  • sprzęt sportowy,
  • koszty ratownictwa górskiego,
  • ubezpieczenie ryzyka uprawiania sportów ekstremalnych,
  • koszty odwołania uczestnictwa w imprezie.

Ubezpieczenie podróży zagranicznych zapewnia kompleksową ochronę wszystkim osobom wyjeżdżającym zagranicę, bez względu na cel podróży.